News

Umman Haberler

Al Mazyona ile Serbest Bölge ve anlayışı geliştirmektir Zaptı. Dün sabah Arasında Mutabakat Zaptının imzalanması oldu ..

Mazyounah Serbest Bölge Paktı Inked

Kuveyt firması diğer hizmetler yanı sıra yol, elektrik şebekeleri, su ve telefon hatları geliştirmek için ..

Alwatan News

Yönetim en iyi standartlara odaklanın ve altyapı geliştirmek için anlama özel sector.Memorandum ile etkili bir ortaklık oluşturmak ..